ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSok
 1. Mi. A nagybetűvel írt "Mi", "Mienk" és "Mieink" névmások a Bebicsosz.hu s.r.o. társaságra vonatkoznak, székhelye: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 19123281, bejegyezve a Brnoi Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 133118 lajstromszámon. A Velünk üzleti csoportosulást alkotó személyeket, mint például a Hlídačky.cz Care Services s.r.o. társaságot vagy más befolyásos vagy befolyásolt, irányító vagy ellenőrzött személyeket, illetve a velünk összehangoltan eljáró vagy konszernt alkotó személyeket "Kapcsolt Személyeknek" nevezzük.
 2. Felhasználó. Az általunk nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő személy. A felhasználó lehet fogyasztó, valamint üzleti tevékenysége körében eljáró személy.
 3. Feltételek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen általános szerződési feltételeket és a https://www.bebicsosz.hu/top/privacy_policy oldalon elérhető adatvédelmi szabályzatot (a továbbiakban együttesen "Feltételek"), valamint az itt hivatkozott egyéb dokumentumokat, például a funkciókat, rendszerkövetelményeket vagy használati irányelveket leíró weboldalakat.
 4. Ügynökségek tilalma. Tilos a Platformon kínált szolgáltatások (pl. gyermekfelügyelet/takarítás/házi kedvenc/idősgondozás) nyújtásával foglalkozó ügynökségként regisztrálni a Platformra és azt használni, különösen saját szolgáltatások ajánlása, szolgáltató keresése az ügyfelek számára vagy azok saját adatbázisokba való felvétele céljából. A jelen bekezdésben foglalt tilalom megsértésével regisztrált fiókok térítés nélkül zárolásra kerülnek.
 1. A PLATFORMUNK
 1. Platform. A https://www.bebicsosz.hu/ címen általunk üzemeltetett platformon a felhasználók saját szolgáltatásokat (például gyermekfelügyelet, idősgondozás, házvezetés vagy háziállat-gondozás) kínálhatnak, hogy más felhasználók azok között keresni tudjanak, illetve azokat összehasonlíthassák és megrendelhessék (a továbbiakban "Platform").
 2. Szerződéses viszonyok. Amikor Ön bármilyen felhasználói szolgáltatást foglal, közvetlenül az adott szologáltatást meghirdető felhasználóval (például bébiszitterrel, takarítást kínáló felhasználóval, házi kedvenc gondozóval vagy idős személyek ápolójával) lép szerződéses jogviszonyba. Ezen rendelkezés irányadó akkor is, ha Ön olyan felhasználónak nyújt szolgáltatást, aki a Platformon keresztül találta meg Önt. A Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy Mi nem vagyunk az Ön és a felhasználó között megkötésre kerülő szerződés szerződő fele, valamint nem vagyunk munkáltató és munkaközvetítő ügynökség sem. Az érintett felhasználók kizárólag saját maguk felelnek a felhasználók közötti jogviszony helyes meghatározásáért és az ilyen jogviszonyra vonatkozó valamennyi, jogszabály által meghatározott kötelezettség teljesítéséért. A Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy semmilyen módon nem ellenőrizzük vagy felügyeljük a felhasználók egymással szembeni kötelezettségvállalásait.
 3. Szolgáltatásaink jellege. Szolgáltatásaink célja, hogy teret biztosítsanak a többi felhasználóval folytatott kommunikációhoz. Amikor Ön lefoglalja egy felhasználó szolgáltatásait, továbbítjuk e foglalás adatait a másik felhasználónak. Azonban sem Mi, sem a Platformunk nem népszerűsíti a felhasználókat vagy azok szolgáltatásait. Kizárólag a Platform biztosításáért vállalunk felelősséget, így a Platformon keresztül lefoglalható tényleges szolgáltatásokért, valamint azok minőségéért semmifajta felelősséget nem vállalunk.
 4. Ajánlások. Jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Platformon feltüntetett ellenőrzési szintek nem garantálják a szolgáltató megbízhatóságát vagy megfelelőségét, kizárólag a felhasználó által feltöltött dokumentumok érvényességének általános ellenőrzését jelentik. A Platformon feltüntetett ellenőrzési szintek nem mentesítik Önt azon kötelezettség alól, hogy a szolgáltató személyazonosságát, megbízhatóságát és referenciáit ellenőrizze. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő valamennyi kár kizárólag Önt terheli. Javasoljuk, hogy mindig kövesse a https://www.bebicsosz.hu/elso-bebiszitter-mire-kell-figyelni, illetve a https://www.bebicsosz.hu/segelykozpont/interview-with-sitter oldalakon közzétett alapelveket. Az ellenőrzési szintek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy egy adott szolgáltató milyen folyamaton ment keresztül, és hogyan ellenőriztük a profiljában megadott információkat. Az általunk alkalmazott ellenőrzési módszereket az alábbi link tartalmazza: https://www.bebicsosz.hu/segelykozpont/igazolasi-szintek.
 5. Felelősség. A felhasználói szolgáltatásokért kizárólag az azokat felajánló felhasználó tartozik felelősséggel. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói szolgáltatással kapcsolatban felmerülő esetleges hiányosságokból, hibákból fakadó igények kizárólag az adott felhasználói szolgáltatást nyújtó egyéni szolgáltatóval szemben érvényesíthetők. Az Ön kizárólagos feladata és kötelezettsége a más felhasználó által nyújtott szolgáltatások megfelelőségének, valamint a szolgáltatást nyújtó felhasználó megbízhatóságának ellenőrzése. A felhasználói profil segíthet a megbízhatóság ellenőrzésében, ugyanakkor a felhasználói profil önmagában nem képezheti az ellenőrzés kizárólagos forrását. Jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem vállalunk semmilyen felelősséget a felhasználói szolgáltatások hibáiért, a fizetés elmaradásáért, valamint a felhasználók jogellenes magatartásának jogkövetkezményeiért.
 1. HOZZÁFÉRÉS A PLATFORMHOZ
 1. Felhasználói fiók. A Platform funkcióinak használatához és felhasználói fiók létrehozásához nagykorúnak kell lennie. Fiókja létrehozásakor a regisztrációhoz szükséges valamennyi információt helyesen és teljeskörűen köteles megadni. A regisztráció során megadott adatokban bekövetkezett változások esetén köteles az adatokat haladéktalanul frissíteni. Köteles a felhasználói fiókja hozzáférési adatait bizalmasan kezelni. A hozzáférési adatokkal kapcsolatos visszaélés esetén köteles intézkedni a hozzáférési adatok haladéktalan megváltoztatása érdekében. A regisztrációkor történő adatközlés hiányosságaiból, illetve a hibásan megadott adatokból eredő hátrányos következményekért felelősséget nem vállalunk.
 2. Jogfenntartás. Ön nem kizárólagos - mindössze a Feltételeknek megfelelő belső használatra korlátozódó - licencet kap tőlünk a Platform használatára. Nem bocsátunk rendelkezésre semmilyen licencet vagy egyéb szellemi tulajdonjogot a Platformban található szoftverekre, sem más egyéb művekre. Az ilyen szoftverekkel kapcsolatos minden jog kizárólag minket illet meg. Az alkalmazások vagy bármilyen más, harmadik féltől származó szoftver (pl. GoPay) használatára harmadik fél licencszerződése vagy szerződéses feltételei vonatkoznak. A jelen bekezdésben kifejezetten meghatározottakon kívül Ön semmilyen más jogot vagy licencet nem szerez a Platformmal, valamint a Platformban található szoftverekkel és egyéb művekkel összefüggésben. A Platform használatához szükséges adatok rögzítésével Ön ránk ruházza az ilyen adatokkal - beleértve a Platform működésével kapcsolatos statisztikai és teljesítményadatokat is - kapcsolatos valamennyi jogot.
 3. Elérhetőség. A Platform elérhetősége és megfelelő működése számos olyan tényezőtől függ, amelyek közül néhányat nem tudunk befolyásolni. Jelen Feltételek elfogadásával Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Platform elérhetetlenné válhat, és a használatához való hozzáférés akadályozott lehet, anélkül, hogy ez a Mi részünkről hibának vagy hibás teljesítésnek minősülne. Nem vállalunk felelősséget a Platform jelen bekezdésben meghatározott kieséséért, korlátozott elérhetőségéért, illetve az Ön adatainak elvesztéséért vagy megsérüléséért.
 4. Változtatások. Fenntartjuk a jogot, hogy a Platformon, a digitális tartalmakon és a digitális szolgáltatásokon olyan változtatásokat hajtsunk végre, amelyeket szükségesnek vagy hasznosnak tartunk a minőség, a hatékonyság vagy a teljesítmény javítása, illetve az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
 5. Hozzáférhetetlenné tétel. A jelen Feltételekben leírt körülményeken túlmenően további felelősség nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük a hozzáférését a Platformhoz, amennyiben:
 1. olyan bírósági vagy hatósági végzés meghozatalára kerül sor, amely erre kötelez Minket, vagy ha erre jogszabály kötelez Minket,
 2. Ön megsérti a jelen Feltételeket vagy a jogszabályi előírásokat, a Platformot olyan célra használja, amelyet nem engedélyeztünk, vagy tisztességtelen, esetleg jogszabályba ütköző tevékenységet folytat,
 3. nem fizeti meg a szerződés szerinti árat. Fenntartjuk a jogot arra, hogy azonnal és előzetes értesítés nélkül felfüggesszük a Platformhoz és/vagy a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha chargeback-ről szóló értesítést kapunk (az alábbiakban meghatározottak szerint). Ha kapcsolatba lép bankjával vagy hitelkártya- vagy betéti kártya szolgáltatójával, és megtagadja, törli vagy vitatja a Platform és/vagy a digitális szolgáltatás használatával kapcsolatban esedékes bármely összeg levonását ("Chargeback"), az a fizetési kötelezettsége megszegésének minősül. Fenntartjuk a jogot arra is, hogy vitassunk bármilyen kapott Chargeback-et. Amennyiben úgy véljük, hogy Ön rosszhiszeműen kért Chargeback-et, ésszerű lépéseket tehetünk a Platformhoz való jövőbeni hozzáférése korlátozására.
 1. FELHASZNÁLÓI TARTALOM
 1. Felhasználói tartalom. Ön feltölthet a Platformra ajánlatokat és szolgáltatási igényeket, fényképeket, szövegeket valamint egyéb, az Ön felhasználói tartalomra vonatkozó információkat. A felhasználói tartalomért kizárólag Ön felel. A felhasználói tartalom Platformra történő feltöltésével Ön megadja számunkra a következő bekezdésekben meghatározott engedélyeket, továbbá kijelenti, hogy jogosult a felhasználói tartalom feltöltésére, illetve hogy a tartalom feltöltése, közzététele vagy későbbi felhasználása harmadik személy jogát nem sérti.
 2. A Mi szerepünk. A felhasználói tartalmakhoz passzív és semleges módon viszonyulunk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk kötelesek ellenőrizni az általunk csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem vagyunk kötelesek olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak. Saját kezdeményezésünkre önkéntes vizsgálatokat folytathatunk vagy más intézkedéseket hozhatunk a jogellenes tartalmak felderítése, beazonosítása, eltávolítása vagy a hozzáférés letiltása érdekében. Szükséges intézkedéseket tehetünk a jogi követelményeknek vagy a szabályozó hatóságok utasításainak való megfelelés biztosítása érdekében is. Ugyanakkor nem vállalunk felelősséget a felhasználói tartalom jogszerűségéért, valóságtartalmáért, valamint pontosságáért.
 3. Tartalmi iránymutatások. Ön nem tölthet fel vagy terjeszthet más módon olyan tartalmat a Platformon keresztül, amely jogellenes, sérti harmadik személy jogait, vagy sérti a Feltételeket. Ön különösen:
 1. nem terjeszthet olyan tartalmat, amely kéretlen, nem megfelelő vagy zaklató reklámnak tekinthető, különösen nem kínálhat olyan termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyek nem kapcsolódnak a Platform céljához,
 2. nem terjeszthet olyan tartalmat, amely sérti a szellemi tulajdonjogokat, személyiségi jogokat, sérti az emberi méltóságot vagy veszélyérzetet kelt (például fenyegető, megfélemlítő, kirekesztő vagy elhallgattató nyelvezet); továbbá
 3. nem adhatja meg a hirdetésben a saját pontos lakcímét, születési dátumát vagy egyéb személyes adatait, kivéve az elérhetőségi adatokat, például telefonszámot és e-mail címet, amelyeket csak az erre kijelölt helyen adhat meg.
 1. Bejelentések Fogadunk minden olyan bejelentést, amely az Ön által a Feltételekkel ellentétesnek ítélt tartalmaknak Platformon való megjelenésére vonatkozó információkat tartalmaz. Bejelentését a info@bebicsosz.hu címre küldheti el nekünk. A bejelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
 1. kellően megalapozott magyarázat arra vonatkozóan, hogy miért tartja a kérdéses tartalmat a Feltételekbe ütközőnek,
 2. a tartalom elektronikus helyének pontos megjelölése, mint például a pontos URL, és szükség esetén típusától függően további információk a Feltételeket sértő tartalom beazonosításához,
 3. a bejelentő személy neve és e-mail címe, kivéve, ha olyan tartalmat jelent be, amely Ön szerint a 2011/93/EU irányelv 3-7. cikkében említett bűncselekménynek minősülhet,
 4. arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a bejelentő jóhiszeműen úgy véli, hogy a bejelentésben szereplő információk és állítások pontosak és teljesek.
 1. Bejelentési és intézkedési mechanizmus. Ha a bejelentés tartalmazza az azt benyújtó személy elektronikus elérhetőségét, akkor haladéktalanul megküldjük neki az átvételi elismervényt. Mindemellett haladéktalanul tájékoztatjuk az érintett személyt az értesítés tárgyát képező információval kapcsolatos döntésünkről, és tájékoztatást adunk az érintett személy számára a döntéssel kapcsolatban rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. Amennyiben jogszabályba ütköző tevékenységről, jogszabálysértő vagy a Feltételekkel ellentétes tartalomról szerzünk tudomást, intézkedhetünk annak eltávolításáról vagy a hozzáférés megtiltásáról. Másik lehetőségként korlátozásokat is bevezethetünk a felhasználóval szemben azzal, hogy alacsonyabb keresési rangsort rendelünk a tartalomhoz, felfüggesztjük, megszüntetjük vagy más módon korlátozzuk a pénzbeli kifizetéseket, felfüggesztjük vagy megszüntetjük a szolgáltatás nyújtását az adott felhasználó számára, vagy felfüggesztjük, esetleg megszüntetjük a felhasználó fiókját. Ilyen esetben minden érintett felhasználónak egyértelmű és konkrét indokolást adunk az alkalmazott korlátozásról. Ha azonban úgy döntünk, hogy a tartalom megfelel a jogszabályoknak és a Feltételeknek, dönthetünk úgy is, hogy nem teszünk semmilyen lépést a tartalommal szemben.
 2. Licenc. A felhasználói tartalmat szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjogok védhetik. Ön mindezen jogok jogosultja marad, mi semmilyen módon nem fosztjuk meg Önt tőlük. A felhasználói tartalom Platformra végzett feltöltésével Ön díjmentesen nem kizárólagos, területi és mennyiségi korlátozás nélküli felhasználási engedélyt bocsát a mi és Partnercégeink rendelkezésére a jelen bekezdésben rögzített jogosultságok érvényességének időtartamára. A felhasználói tartalmat felhasználhatjuk marketing, promóciós és egyéb anyagainkhoz, különösen a közösségi médiában történő megosztáshoz.
 1. ÁTLÁTHATÓSÁG
 1. Ajánló rendszerek. Az ajánló rendszereinkben használt főbb paramétereket és a paraméterek megváltoztatásának vagy befolyásolásának lehetőségét itt ismertetjük.
 2. A szolgáltatások korlátozása. Amennyiben úgy döntünk, hogy egy üzleti felhasználó esetében korlátozzuk vagy felfüggesztjük a szolgáltatások nyújtását, akkor legkésőbb a korlátozás vagy felfüggesztés hatályba lépésének időpontjáig megindokoljuk döntésünket az érintett üzleti felhasználónak. Valamennyi szolgáltatás megszüntetése esetén az üzleti felhasználónak legalább 30 nappal a megszüntetés hatályba lépése előtt megküldjük az indokolást. Ez nem vonatkozik mindazon esetekre, amikor olyan jogi vagy szabályozási kötelezettségünk van, amely a szolgáltatások nyújtásának olyan módon történő megszüntetését írja elő, amely nem teszi lehetővé számunkra a jelen bekezdésben meghatározott határidő betartását, ha ezt kényszerítő jogi okból tesszük, vagy ha bizonyítani tudjuk, hogy az érintett vállalkozás ismételten megsértette a Feltételeket.
 3. Különböző kezelés. Mi, a Kapcsolt Személyek és az általunk ellenőrzött üzleti felhasználók hozzáférhetnek azokhoz a személyes vagy egyéb információkhoz, amelyeket az üzleti felhasználók vagy a fogyasztók a Platform használata céljából adnak meg. Az üzleti felhasználók szolgáltatásai előnyben részesülhetnek az ajánlórendszerben vagy az általunk alkalmazott egyéb beállításokban, ami befolyásolja a fogyasztók hozzáférését a Platformon keresztül más üzleti felhasználók által kínált szolgáltatásokhoz. E személyek kedvezményesen vagy ingyenesen vehetik igénybe prémium szolgáltatásainkat.
 4. A feltételek módosításai. Az üzleti felhasználókat legalább 15 nappal korábban, tartós adathordozón értesítjük a Feltételek javasolt módosításairól. Mindez nem vonatkozik arra az esetre, ha a Feltételeket jogi vagy szabályozási kötelezettség alapján kell olyan módon módosítanunk, amely nem teszi lehetővé számunkra az értesítési határidő betartását, vagy ha kivételesen az online közvetítő szolgáltatások, a fogyasztók vagy az üzleti felhasználók csalástól, malwarektől, spamektől, adatszivárgástól vagy más kiberkockázatoktól való védelmével kapcsolatos váratlan és közvetlen veszély elhárítása érdekében tesszük ezt. Az érintett felhasználó a info@bebicsosz.hu címre küldött írásbeli nyilatkozatával a módosítás hatálybalépése előtt felmondhatja a szerződést. A felmondás a nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lép hatályba.
 5. A szerződéses jogviszony megszűnése. Az üzleti felhasználók az előző bekezdésben meghatározott módon a szerződéses jogviszony fennállása alatt bármikor felmondhatják a velünk fennálló szerződéses jogviszonyukat.
 6. Együttműködés. Platformként be kell tartanunk minden, az adatfájlok illetékes hatóságok felé végzett továbbítására vonatkozó jogszabályt. A Feltételek elfogadásával Ön vállalja, hogy biztosítja számunkra az Önre és az Ön által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk vizsgálatához és továbbításához szükséges együttműködést. Amennyiben Ön annak ellenére, hogy erre felkértük, nem biztosítja számunkra üzleti felhasználóként a szükséges együttműködést, megszüntethetjük a fiókját a Platformon, és megakadályozhatjuk az újbóli beregisztrálását, vagy (a 7.9. pont szerinti fizetési átjárón keresztül végzett fizetések vonatkozásában) a felhasználói szolgáltatások ellenértékének kifizetését az Ön részére megtagadhatjuk.
 1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
 1. Felhasználási korlátozások. Tilos a Platformot a Feltételek által kifejezetten nem engedélyezett módon vagy mértékben használni. Ön különösen:
 1. nem végezhet valótlan tartalmú foglalásokat (azaz foglalásokat valaki más nevében tesz vagy olyan foglalásokat ad le, amelyeket nem áll szándékában igénybe venni),
 2. nem lehet inaktív - az ilyen felhasználói fiókokat töröljük. Fontos ugyanis számunkra, hogy felhasználóink válaszoljanak az üzenetekre, teljesítsék a megbízásokat, rendszeresen frissítsék a profiljukat, és biztosítsák annak megfelelő minőségét,
 3. nem végezhet indokolatlanul sok keresést vagy bármilyen más olyan tevékenységet, amely fokozottan megterheli,  károsítja, blokkolja, vagy zavarhatja a Platformot (pl. szkripteléssel),
 4. nem használhat szolgáltatásokat vagy szoftvereket árak vagy egyéb információk felkutatására, nem figyelheti meg, másolhatja, scrappelheti/crawlozhatja, töltheti le, sokszorosíthatja vagy használhatja bármilyen más módon kereskedelmi céllal, vagy az ilyen adatok bármely más adatbázisba történő bevitele céljából a Platform bármely részét (beleértve a benne található adatbázisokat is) vagy az abból nyert információkat,
 5. nem kerülheti vagy sértheti meg a Platform biztonsági intézkedéseit, továbbá nem jogosult a Platformot saját érvényes hitelesítő adatain kívül más felhasználóként használni,
 6. nem támadhatja meg a Platformot, így különösen, de nem kizárólagosan, rosszindulatú programok (számítógépes vírusok, trójai programok, zsarolóprogramok stb.) vagy más rosszindulatú kódok (szoftver vagy más olyan technológia, amelynek célja vagy hatása illetéktelen hozzáférés biztosítása, illetve bármilyen számítógép, szoftver vagy hálózat megzavarása vagy abban más módon kár okozása, illetve bármilyen másik felhasználó Platformhoz való hozzáférésének vagy használatának megakadályozása) beillesztése útján, továbbá nem változtathatja meg, nem akadályozhatja, illetve nem kerülheti meg a Platformba beépített bármely folyamatot,
 7. nem tehet közzé a Platformmal kapcsolatosan hamis vagy olyan valós információkat, amelyek a közzététel körülményeinek fényében félrevezetőek,
 8. nem okozhat bármilyen más kellemetlenséget vagy kárt a felhasználóknak, valamint köteles megfelelő módon viselkedni velük,
 9. a Platformot nem használhatja a szolgáltatások versenyelemzése, konkurens szolgáltatás vagy termék fejlesztése, nyújtása vagy használata céljából, vagy bármely más, velünk vagy a kapcsolt vállalkozásokkal versengő célra,
 10. a Platformot nem használhatja olyan más módon vagy olyan más célra, amely sérti a szellemi tulajdonjogokat, más harmadik személy jogait vagy a jogszabályi előírásokat.
 1. Az Ön felelőssége. Ön kizárólagos felelősséggel tartozik:
 1. az Öntől a Platformon keresztül kapott adatok feldolgozhatóságának jogszerűségéért. Ennek keretében Ön kizárólagos felelősséggel tartozik különösen annak biztosításáért, hogy jogosult adatai Nekünk történő továbbítására, és hogy az adatainak általunk végzett felhasználása és feldolgozása nem sérti harmadik személy jogait (így különösen szellemi tulajdonjogokat vagy személyiségi jogokat), illetve jogszabály által megállapított kötelezettségeket. Ön köteles tájékoztatni mindazon személyeket, akik személyes és egyéb adatait átadja nekünk, az érintett adatok átadásáról, illetve szükség esetén beszerezni a személyes adatok ilyen átadásához való hozzájárulást,
 2. a hozzáférési adataiért, különösen azok felhasználása és jogosulatlan felhasználás elleni védelméért,
 3. a saját rendszereiért, különösen a számítógépeiért, szoftvereiért és hálózatáért, függetlenül attól, hogy azokat Ön vagy harmadik fél üzemelteti, valamint azért, hogy megfeleljenek a Platform dokumentációjában meghatározott követelményeknek,
 4. az Ön rendszerein vagy hitelesítő adatain keresztül történő minden hozzáférésért a Platformhoz és annak használatáért, beleértve az ilyen hozzáférés vagy használat során kapott összes eredményt, valamint az ezeken alapuló minden következtetést, döntést és intézkedést.
 1. A tagság lejárta után a szolgáltatást igénybe vevő nem válaszolhat a szolgáltatást nyújtóknak, éspedig még azoknak sem, akikkel a tagsági időszak alatt már felvette a kapcsolatot. Egyúttal a felhasználó elveszíti a megvásárolt tagsághoz tartozó előnyöket is.
 1. DIGITÁLIS SZOLGÁLTATÁSAINK
 1. Digitális szolgáltatások. A Platformon digitális szolgáltatásokat vásárolhat. Ilyenek például a Platform kibővített funkcióihoz való hozzáféréshez kapcsolódó előfizetések, hirdetések, tanfolyamvásárlások vagy ajándékutalványok. A digitális szolgáltatások pontos körére vonatkozó információk közvetlenül a Platformon találhatók. Az ilyen információk azonban csak tájékoztató jellegűek, és nem jelentik azt, hogy a feltüntetésükkel ajánlatot tennénk Önnek a szolgáltatásokra, továbbá nem vagyunk kötelesek digitális szolgáltatásokat nyújtani Önnek. A digitális szolgáltatásokat az előfizetési időszakra biztosítjuk Önnek, amely - eltérő megállapodásunk hiányában - a digitális szolgáltatások kezdetétől számított 1 hónap.
 2. Megrendelés. Ha a Platformon elérhető ez a lehetőség, akkor a Platformon található megfelelő űrlap kitöltésével és elküldésével digitális szolgáltatásokat rendelhet. A megrendelés létrehozása során egészen annak leadásáig módosíthatja és ellenőrizheti az adatokat. A megfelelő gomb megnyomásával történő ellenőrzést követően a megrendelés létrejön, és az összes kitöltött adat közvetlenül továbbításra kerül nekünk. A megrendelés megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a digitális szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor visszaigazoljuk a megrendelését az Ön e-mail címére küldött üzenetben. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalását. A megrendelés általunk történő visszaigazolása digitális szolgáltatási szerződés megkötését jelenti köztünk és Ön között. A megrendelés napján hatályos Feltételek a digitális szolgáltatási szerződés részét képezik. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a digitális szolgáltatásokra vonatkozó előfizetés lehetőségét bármikor kikapcsoljuk és megszüntessük a digitális szolgáltatások nyújtását. Ebben az esetben nem töröljük a már megvásárolt előfizetését, amelyhez kapcsolódó szolgáltatásainkat – a megvásárolt előfizetés időtartama alatt – a megrendelésben szereplő feltételek mellett továbbra is nyújtjuk.
 3. Fizetési kötelezettséggel járó megrendelés. A digitális szolgáltatások megrendelése a szolgáltatói díj megfizetésére kötelezi Önt. Ez azt jelenti, hogy a digitális szolgáltatások megrendelésével Ön beleegyezik a digitális szolgáltatások árának megfizetésébe. A digitális szolgáltatásokért fizetési átjárón keresztül vagy átutalással fogadjuk el a fizetést. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a fizetési átjárón keresztül történő fizetésre a fizetési átjáró szolgáltatójának külön feltételei vonatkoznak.
 4. Szolgáltatói díj. A digitális szolgáltatásokat a szolgáltatói díj megfizetése ellenében bocsátjuk a rendelkezésére, a digitális szolgáltatások aktuális árlistája közvetlenül a Platformon található. Egyénileg azonban megállapodhatunk abban, hogy digitális szolgáltatásokat ingyenesen, alacsonyabb áron vagy utalvány alapján biztosítunk Önnek. Az árak tartalmazzák a jogszabályi előírásoknak megfelelő áfát, amelynek a megfizetését Ön vállalja. A számlákat elektronikusan küldjük el az Ön e-mail címére. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a szolgáltatói díjat időről időre megváltoztassuk. Az új szolgáltatói díjak közvetlenül a Platformon kerülnek feltüntetésre, és azonnali hatállyal lépnek érvénybe, de az új előfizetői díjak csak a következő előfizetési időszakban lépnek hatályba.
 5. Az elállási és felmondási jogról való tájékoztatás. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (jelen bekezdés vonatkozásában: „Korm. rendelet”) vonatkozó rendelkezései értelmében amennyiben Ön a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) szabályai alapján fogyasztónak minősül, úgy Ön jogosult a digitális szolgáltatási szerződés megkötésének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállni a digitális szolgáltatási szerződéstől. Ön kifejezetten tudomásul veszi, hogy nem jogosult a szerződéstől elállni, ha a digitális szolgáltatást már teljes egészében nyújtottuk az Ön részére. A digitális szolgáltatások igénybe vételéért fizetendő szolgáltatói díj megfizetésével Ön kifejezetten kéri, hogy a digitális szolgáltatások nyújtását már az elállási jog gyakorlására biztosított határidő lejárta előtt, közvetlenül a megrendelés visszaigazolását követően kezdjük meg. A teljesítés megkezdését követően a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül jogosult a szerződés indokolás nélküli felmondására. Ön tudomásul veszi, hogy a digitális szolgáltatás nyújtásának megkezdését követően a jelen bekezdésben meghatározott határidőn belül történő felmondása esetén a felmondás időpontjáig már nyújtott digitális szolgáltatásokra vonatkozó szolgáltatói díj arányos részének visszatérítésére nem jogosult. Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdés szerinti elállási vagy felmondási nyilatkozatát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján vagy a Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdés szerinti elállás vagy felmondás esetén megakadályozhatjuk, hogy Ön tovább használja a digitális szolgáltatást, különösen a digitális szolgáltatásnak az Ön számára hozzáférhetetlenné tételével vagy az Ön felhasználói fiókjának letiltásával. A jelen bekezdés szerinti elállás vagy felmondás esetén Ön köteles tartózkodni a digitális szolgáltatás használatától és annak elérhetővé tételétől harmadik fél számára.
 6. Késedelmes hozzáférhetőség. Ha a digitális szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával késedelembe esünk, Ön elállhat a szerződéstől, amennyiben a szerződést megállapodásunk vagy a digitális szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesíteni, vagy Ön az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelentelenül telt el. Ha a digitális szolgáltatás rendelkezésre  bocsátásával késedelembe esünk, Ön elállhat a szerződéstől akkor is, ha nyilatkozatunkból vagy körülményeinkből egyértelműen kiderül, hogy nem fogjuk a digitális szolgáltatást nyújtani, vagy ha megállapodásunkból vagy körülményeinkből szintén egyértelműen kiderül, hogy a meghatározott határidőn belüli teljesítés lehetetlen.
 7. Automatikus helyreállítás. Jelen Feltételek elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy a fizetési mód szolgáltatója az előfizetési időszak első napján az Ön által regisztrált fizetési módon levonja az adott előfizetési díj összegét. Ha a hitelkártya lejárta vagy más hasonló ok miatt egy regisztrált fizetési mód érvénytelenné válik, és a fizetési mód szolgáltatója nem tudja levonni a következő előfizetési időszakra vonatkozó összeget, Ön mindaddig nem férhet hozzá a digitális szolgáltatásokhoz, amíg a fizetés újbóli engedélyezése érdekében nem frissíti a fizetési módot. Lehetőség szerint ilyen esetben tájékoztatni fogjuk Önt. Ha a sikertelen fizetést követő 5 napon belül nem frissíti a fizetési módot, törölhetjük az előfizetését. Előfizetését az aktuális előfizetési időszak vége előtt bármikor lemondhatja a Platform megfelelő részén, ebben az esetben az előfizetés az előfizetési időszak utolsó napján törlődik.
 8. A szolgáltatás igénybevételének elmulasztása. A szolgáltatói díjfizetési kötelezettség nem függ a szolgáltatás tényleges igénybevételétől. Ha Ön nem veszi igénybe a szolgáltatást, ez nem érinti a teljes díj megtérítéséhez fűződő jogunkat. Ez különösen vonatkozik azokra a kreditekre, amelyek az előfizetési időszakra korlátozódnak. Nem vagyunk kötelesek visszatéríteni a kreditek egyenlegét a felhasználónak (ezt nem befolyásolja az a tény, hogy az előfizetés lejárt, és a felhasználó nem használta fel a teljes kreditmennyiséget), így a felhasználó fiókjában lévő fel nem használt kreditegyenleg visszatérítés nélkül lejár.
 9. Fizetés a felhasználói szolgáltatásokért. A felhasználó által igénybe vett szolgáltatások utáni díjfizetés a felhasználók közötti megállapodás szerint történhet, amelybe főszabály szerint nem avatkozunk be. Lehetőséget biztosítunk ugyanakkor a GOPAY s.r.o. által üzemeltetett fizetési átjárón keresztüli fizetésre is (KSH-azonosító: 260 46 768). Fizethet a számlaegyenlegével is, ebben az esetben az egyenlegét a lefoglalt szolgáltatások árával csökkentjük. A fizetés történhet a fenti megoldások kombinációjával is. A fizetési utasítások a foglalás elküldését követően azonnal megjelennek a Platformon. A befizetést a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül továbbítjuk a felhasználónak.
 1. Kellékszavatossággal kapcsolatos tájékoztatás
 1. Fogyasztó. A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint jelen cikk rendelkezéseit a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésekre akkor kell alkalmazni, ha a vállalkozás a Ptk. szerinti fogyasztónak digitális tartalmat szolgáltat, vagy digitális szolgáltatást nyújt, vagy erre kötelezettséget vállal, és a fogyasztó kifizeti vagy vállalja, hogy kifizeti a vételárat. Ha Ön vállalkozó, kötelessége, hogy a hibát, a hiba felfedezése után késedelem nélkül, de legkésőbb a szerződés megkötését követő 3 napon belül közölje velünk.
 2. Hibás teljesítés. A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Megállapodás szerinti tulajdonságok. Felelősséggel tartozunk azért, hogy a digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában hibátlan legyen. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező digitális szolgáltatásnak
 1. meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel,
 2. alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott,
 3. rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást -, és
 4. biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 1. További tulajdonságok. Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – a 8.3. bekezdés szerinti követelmények teljesülése mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak
 1. alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír,
 2. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel – különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános – különösen hirdetésben vagy címként tett – kijelentését,
 3. rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást -, és
 4. meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás tulajdonságainak, leírásának.

Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor Ön külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a jelen bekezdésben meghatározott követelményektől, és a szerződés megkötésekor Ön ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

 1. Ha a szerződés alapján a digitális szolgáltatás nyújtása meghatározott időtartamon keresztül folyamatosan történik, a digitális szolgáltatás tekintetében a teljesítés szerződésszerűségét a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.
 2. Panaszkezelés. Ha a digitális szolgáltatás hibás, azaz ha a 8.3. vagy 8.4. pont szerinti feltételek valamelyike nem teljesül, Ön köteles késedelem nélkül értesíteni bennünket a hibáról, és gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. Folyamatos digitális szolgáltatás esetén a szerződésben meghatározott időtartam alatt, egyszeri teljesítés esetén a teljesítés időpontjától számított 1 éven belül megjelenő vagy fellépő hiba miatt panasszal élhet. Panaszát e-mailben vagy levélben a címünkre küldött levéllel nyújthatja be. Panasza benyújtásához használhatja az alábbi mintaűrlapot is. Panaszát az Ön hibás teljesítésre vonatkozó igényérvényesítési jogának megfelelően rendezzük.

Panaszbejelentő űrlap minta:

Címzett:

Bebicsosz.hu s.r.o., székhelye: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 19123281, bejegyezve a Brnoi Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 133118 lajstromszámon

Panaszbejelentés

A szerződés megkötésének időpontja:

Utó- és vezetéknév:

Cím:

Email cím:

A panasz tárgyát képező digitális szolgáltatás:

A digitális szolgáltatás hibáinak ismertetése:

Javasolt panaszrendezési mód, adott esetben a kedvezmény nyújtására szolgáló bankszámlaszám

Dátum:

Aláírás:

 1. A hiba bizonyítása. Ha a szerződés digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, úgy minket terhel annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt. Nem teljesítünk hibásan, ha bizonyítjuk, hogy az Ön digitális környezete nem kompatibilis a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztattuk Önt. Ön köteles együttműködni velünk annak érdekében, hogy meggyőződhessünk arról, hogy a hiba oka az Ön digitális környezete. Ha Ön nem tesz eleget a jelen bekezdésben meghatározott kötelezettségének, úgy Önt terheli annak bizonyítása, hogy a a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.
 2. Hibás teljesítésből eredő jogok. Kellékszavatossági igénye alapján Ön kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az számunkra – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne.  A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális szolgáltatást – az Ön számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül – a hiba közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tesszük. Amennyiben a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az aránytalan többletköltséget eredményezne, vagy az Ön kijavításhoz vagy kicserléséhez fűződő érdeke megszűnt, vagy nem orvosoljuk a hibát észszerű időn belül, vagy ismételten teljesítési hiba merült fel, vagy ha nyilatkozatunkból vagy a körülményekből kitűnik, hogy a hibát nem tudjuk ésszerű időn belül vagy az Ön számára jelentős érdeksérelem nélkül orvosolni, vagy ha a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, Ön jogosult arányos árleszállítást igényelni vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni. Jelentéktelen hiba miatt a szerződés jelen bekezdés szerinti megszüntetésének nincs helye. Az árleszállítás akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön részére nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével. Ha a digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül nyújtandó, akkor azt az időtartamot kell figyelembe venni, amely alatt a szolgáltatást hibásan nyújtottuk. A szerződés megszüntetése esetén Ön kedvezményre is jogosult. A szerződés jelen bekezdés szerinti megszüntetése esetén kötelesek vagyunk az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget az Ön részére, a saját költségünkön visszatéríteni. Ha a teljesítés a szerződés jelen bekezdés szerinti megszüntetése előtt meghatározott ideig szerződésszerű volt, úgy az ezen időszakra járó ellenszolgáltatást nem vagyunk kötelesek visszatéríteni. A visszatérítésre a szerződés jelen bekezdés szerinti megszüntetésére irányuló jog gyakorlásáról való tudomássszerzésünktől számított 14 (tizennégy) napon belül kerül sor az Ön által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Az Ön kifejezett beleegyezése alapján a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhatunk, amelynek alkalmazásából eredően többletdíj Önt nem terhelheti. Ha Ön a jelen bekezdés szerint megszünteti a szerződést, megakadályozhatjuk a digitális szolgáltatás további igénybevételét, különösen annak hozzáférhetetlenné tételével, Ön pedig tartózkodni köteles a digitális szolgáltatás használatától és annak elérhetővé tételétől harmadik személy számára. A szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a részünkre címzett, megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható, amelyhez  az alábbi mintaűrlapot használhatja.

Szerződés megszüntetési minta:

Címzett:

Bebicsosz.hu s.r.o., székhelye: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Cseh Köztársaság, statisztikai számjel: 19123281, bejegyezve a Brnoi Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 133118 lajstromszámon

Ezennel bejelentem, hogy meg kívánom szüntetni a következő szerződést:

Szerződéskötés napja:

Utó- és vezetéknév:

Cím:

Email cím:

A Szerződés tárgyát képező Áru meghatározása:

A kapott pénzeszközök visszatérítésének módja, esetleg bankszámlaszám:

Dátum:

Aláírás:

 1. A panasz visszaigazolása és kezelése. Panasza érvényesítéséről írásos visszaigazolást állítunk ki Önnek, amelyben feltüntetjük panasza bejelentésének időpontját, tartalmát, kezelésének kívánt módját, valamint az Ön elérhetőségét, amelyen tájékoztatni fogjuk a panaszkezeléssel kapcsolatban. Jogos panasz esetén Ön jogosult lesz a felmerült ésszerű költségek megtérítésére. Mindezen költségeket Önnek kell igazolnia. A panasz rendezését követően visszaigazolást állítunk ki Önnek a panaszrendezés időpontjáról és módjáról, vagy írásban indokoljuk az elutasítását.
 2. Frissítés. Hacsak egy konkrét digitális tartalom vagy digitális tartalomszolgáltatás esetén eltérően nem állapodtunk meg, Ön kifejezetten elfogadja, hogy nem biztosítunk a digitális szolgáltatásokhoz kapcsolódó frissítéseket. Ilyen frissítések biztosítása esetén, ha Ön nem telepíti észszerű határidőn belül az általunk rendelkezésre bocsátott frissítéseket, nem felelünk a szolgáltatás hibájáért, ha az kizárólag a vonatkozó frissítés alkalmazásának hiányából ered, feltéve, hogy tájékoztattuk Önt a frissítés elérhetőségéről és a telepítés elmulasztásának következményeiről, valamint a frissítés telepítésének elmulasztása vagy helytelen telepítése nem az általunk biztosított telepítési útmutató hiányosságának tudható be.
 3. A digitális szolgáltatás módosítása. A digitális szolgáltatás szerződésszerű teljesítés követelményeit meghaladó módosítása esetén a módosításról az Ön e-mail címére megküldött e-mailben értesítjük Önt. Ha a jelen bekezdés szerinti módosítás hátrányosan érinti a digitális szolgáltatáshoz való hozzáférést, illetve annak használatát, a módosítás előtt észszerű időben értesítjük Önt a módosítás jellemzőiről és idejéről, valamint arról, hogy Ön jogosult a jelen bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételétől vagy a szerződés módosításától számított harminc napon belül a szerződést díjmentesen megszüntetni, kivéve, ha a módosítás hátrányos hatása csekély mértékű. Ön nem jogosult a szerződés jelen bekezdés szerinti megszüntetésére, ha biztosítjuk az Ön számára, hogy többletköltség nélkül megtartsa a módosítás nélküli digitális szolgáltatást, feltéve, hogy a teljesítés a módosítás nélkül is szerződésszerű marad.
 1. FOGYASZTÓI JOGVITÁK RENDEZÉSE
 1. Alkalmazandó jog és  eljáró bíróságok. A szerződésre és az abból eredő vagy azzal kapcsolatos valamennyi jogviszonyra kizárólag a Cseh Köztársaság joga irányadó, a kollíziós szabályok kizárásával. A szerződésből eredő jogvitákban kizárólag a Cseh Köztársaság székhelyünk szerint illetékes bíróságai jogosultak dönteni.
 2. Fogyasztóvédelem. A fogyasztói viták peren kívüli rendezésére a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület (postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefonszám: 488-2131; honlap: https://bekeltet.bkik.hu/) jogosult. A köztünk és egy fogyasztónak minősülő felhasználó között elektronikus úton kötött szerződés alapján felmerülő viták rendezésére a http://ec.europa.eu/consumers/odr címen található online vitarendezési platform vehető igénybe.
 3. EFK. Az Európai Fogyasztói Központ magyarországi tagozata (postacím: 1357 Budapest, Pf.: 2; e-mail: info@magyarefk.hu; honlap: https://www.magyarefk.hu/hu/) az Európai Parlament és Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete szerinti kapcsolattartási cím.
 1. AZ ALKALMAZÁSÁRUHÁZ ÜZEMELTETŐK ÁLTAL MEGKÖVETELT RENDELKEZÉSEK
 1. A Platform a Google LLC által üzemeltetett Google Play, valamint az Apple Inc. által üzemeltetett AppStore online áruházakból (a továbbiakban együttesen: „Alkalmazásáruház üzemeltetők") letölthető alkalmazás (a továbbiakban: „Alkalmazás”) segítségével használható. A Feltételek azonban csak az Ön, mint felhasználó és Mi, mint a Platform üzemeltetője közötti jogviszonyra vonatkoznak. Ezzel szemben a Feltételek nem vonatkoznak az Alkalmazásáruház üzemeltetőkkel létesített szerződéses kapcsolatokra. Az Alkalmazásért kizárólag mi tartozunk felelősséggel, az Alkalmazásáruház üzemeltetők sem az Alkalmazásért, sem a felhasználói tartalomért nem felelnek. Amennyiben a Feltételek valamely rendelkezése és az Alkalmazásáruház üzemeltetők általános szerződési feltételeinek (például Apple Media Services Terms and Conditions) valamely rendelkezése között ellentmondás áll fenn, úgy irányadónak az Alkalmazásáruház üzemeltetők szerződéses feltételei tekintendők.
 2. Ha az Alkalmazást az AppStore-ból tölti le, csak a saját vagy az Ön által kezelt Apple-eszközökön használhatja. Ennek során be kell tartania az Apple Media Services Terms and Conditions-ben meghatározott szabályokat.
 3. Amennyiben vállaljuk, hogy támogatást és karbantartást nyújtunk az Alkalmazáshoz, akkor azt kizárólag Mi biztosítjuk Önnek. Ön elfogadja, hogy az Alkalmazásáruház üzemeltetők nem kötelesek az Alkalmazással kapcsolatos támogatási és karbantartási szolgáltatásokat nyújtani. Abban az esetben, ha akár jogszabály, akár a Feltételek alapján nem zártuk ki a jótállást, azt kizárólag Mi biztosítjuk Önnek. Bármely, jótállás körébe tartozó kötelezettség megszegése esetén Ön kapcsolatba léphet az Alkalmazásáruház üzemeltetőjével, aki visszatérítheti az Alkalmazás letöltésének árát (ha Ön díj ellenében töltötte le az Alkalmazást). Az Alkalmazásáruház üzemeltetők azonban nem kötelesek rendezni az Ön jótállási igényeit, illetve a jótállás megszegésével kapcsolatosan felmerülő bármilyen más igényt, sérülést, felelősséget, kárt, költséget vagy egyéb kiadást, amelyekért kizárólag Mi felelünk. Az Alkalmazással és/vagy annak használatával kapcsolatos követelések rendezéséért kizárólag Mi, és nem az Alkalmazásáruház üzemeltetők tartoznak felelősséggel, beleértve, de nem kizárólagosan a termékfelelősségből, hibás termékekből vagy a jogi követelmények be nem tartásából eredő követeléseket, függetlenül attól, hogy azok személyes adatokkal, fogyasztói jogokkal vagy más hasonló területekkel kapcsolatosak, beleértve a HealthKit és a HomeKit jogi kereteit is.
 4. Amennyiben egy harmadik fél azt állítja, hogy az Alkalmazás vagy annak Ön általi használat sérti a szellemi tulajdonjogait, kizárólagosan Ön és Mi tartozunk felelősséggel az ilyen követelések kivizsgálásáért, kezeléséért és rendezéséért. Felszólításunkra Ön megtéríti nekünk az ilyen eljárás során felmerült károkat és költségeket.
 5. Ön kijelenti, hogy nem tartózkodik az Egyesült Államok kormánya által embargóval sújtott vagy az Egyesült Államok kormánya által "terrorizmust támogató" országként megjelölt országban, és nem szerepel az Egyesült Államok kormányának "tiltott vagy korlátozottan elérhető felek" listáján.
 6. Az Alkalmazás használata során be kell tartania a harmadik felek (például az internetszolgáltatója) vonatkozó feltételeit. Az Alkalmazásáruház üzemeltetők és azok leányvállalatai a Feltételekből következően kedvezményezett harmadik felek, és jogosultak Önnel szemben érvényesíteni a Feltételekben foglaltakat.
 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 1. A Feltételek bármely részének érvénytelensége, hatálytalansága, kikényszeríthetetlensége vagy végrehajthatatlansága nem érinti a Feltételek fennmaradó részeinek érvényességét és hatályosságát. Kölcsönösen megállapodunk abban, hogy a másik fél kérésének kézhezvételétől számított 14 napon belül a Feltételek bármely érvénytelen, hatálytalan, kikényszeríthetlen vagy végrehajthatatlan részét érvényes, hatályos, kikényszeríthető vagy végrehajthatató, azonos üzleti és jogi célú résszel helyettesítjük.
 2. Elsősorban elektronikus úton, a kapcsolattartók e-mail címein keresztül fogunk kommunikálni egymással. Megállapodunk, hogy az egyszerű elektronikus aláírással ellátott e-mailben tett jognyilatkozatokat írásba foglalt jognyilatkozatnak tekintjük.
 3. A másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül egyikünk sem számíthatja be egyoldalúan a szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelését a másik fél követelésébe.
 4. Vis maior eseménynek tekintünk minden olyan előre nem látható körülményt, amelyet nem tudunk megfelelően befolyásolni, beleértve, ám nem kizárólagosan, a természeti katasztrófákat, embargókat, sztrájkokat (beleértve a tervezett sztrájkokat is), háborút, járványokat és kibertámadásokat (például DDoS). A kötelességteljesítés vis maior miatti elmulasztása nem minősül lényeges szerződésszegésnek.
 5. Tartalma tekintetében jelen szerződés a szerződő felek teljes megállapodását jelenti, és a szerződő felek minden ezen tartalom tekintetében kötött korábbi megállapodását hatályon kívül helyezi.

közzétéve: 16/11/2023