ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Bebicsosz.hu s.r.o. gazdasági társaság, cégjegyzékszám: 19123281, székhelye: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, bejegyezve a Brnoi Kerületi Bíróságon, mint cégbíróságon C szakasz 133118 lajstromszámon (a továbbiakban: "Mi") biztosítja, hogy valamennyi érintett személyes adatait a vonatkozó jogszabályokkal összhangban és belső szabályzatainknak megfelelően kezeljük. Arra tekintettel, hogy az átláthatóság az egyik legfontosabb alapelvünk, jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) bemutatja, hogy milyen személyes adatokat kezelünk, milyen céllal és jogalap mellett, valamint kinek továbbítjuk az Ön személyes adatait, az adatkezeléshez kapcsolódóan milyen jogai vannak velünk szemben, és hogyan gyakorolhatja azokat.

Társaságunk a https://www.bebicsosz.hu/ weboldalon, az App Store és a Google Play áruházakban, valamint bizonyos mértékig egyes közösségi hálózatokon is elérhető Bébicsősz.hu platform (a továbbiakban: "Platform") üzemeltetője. A Platformon keresztül a Platform felhasználóinak személyes adatait kezeljük. A felhasználók lehetnek családok és háztartások, a szolgáltatások megrendelői, a szolgáltatók és a szolgáltatások által érintett egyéb személyek. Tájékoztatjuk ugyanakkor, hogy a Platform látogatóinak személyes adatai is kezelésre kerülhetnek. A Platformon keresztül gyermekfelügyelettel, házvezetéssel, háziállatok gondozásával és idősgondozással kapcsolatos szolgáltatások kínálhatók.

Jelen Tájékoztató tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletében (Általános Adatvédelmi Rendelet/General Data Protection Regulation) foglaltaknak megfelelően az általunk nyújtott szolgáltatások igénybevétele során való személyes adatok kezelésének körülményeit.

A személyes adatok hitelességéért, pontosságáért kizárólag Ön tartozik felelősséggel, azokat Ön köteles naprakészen tartani. Az esetleges, a megadott adatokkal kapcsolatos hiányosságokért, illetve e hiányosságokból és pontatlanságokból adódó következményekért nem vállalunk felelősséget, felelősségünket kifejezetten kizárjuk.

 1. TARTALOM

Jelen Tájékoztatóban részletesen ismertetjük:

A cookie fájlok és hasonló technológiák használatára vonatkozó információkat a külön Cookie kezelési szabályzat tartalmazza.

 1. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETTEK KÖRE

Platformunk a Platformon szolgáltatásaikat kínáló személyek (a továbbiakban: "Szolgáltatók") és az ilyen szolgáltatásokat igénylő személyek (a továbbiakban: "Megrendelők") találkozóhelyeként szolgál.

Platformunkat olyan személyek is látogathatják, akik még nem regisztráltak, és csak böngésznek a Platformon (a továbbiakban a Szolgáltatókkal és az Megrendelőkkel együtt: "Látogatók").

A Platform működéséhez és az egyes szolgáltatások igénylésének lehetőségéhez sok esetben szükséges a szolgáltatások keretében gondozott személyek (a továbbiakban: „Gondozottak”) adatainak kezelése is.

 1. KEZELT ADATOK KÖRE

Az Önre vonatkozóan kezelt személyes adatok több kategóriába sorolhatók attól függően, hogy milyen pozíció keretén belül használja a Platformot. A kezelt személyes adatok köre eltérő lehet attól függően, hogy Ön Szolgáltatóként, Megrendelőként, Gondozottként vagy Látogatóként veszi igénybe a Platformot.

Az áttekinthetőség érdekében az általunk kezelt személyes adatokat több olyan kategóriába soroltuk, amelyekre a jelen Tájékoztatóban a továbbiakban hivatkozunk:

A személyes adatok kezelése során automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor. Ennek megfelelően az Ellenőrző adatok ellenőrzése és felhasználása során az ellenőrzésre az ellenőrzést végző konkrét személyek közreműködésével kerül sor.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJAI

A C fejezetben felsorolt személyes adatait az ott meghatározott célokból kezeljük.

E fejezet első részében a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelést ismertetjük. A második részben a Platform technikai működésével kapcsolatos adatkezelést, valamint az ilyen működés elemzésével és a Platform népszerűsítésével összefüggő adatkezelést ismertetjük.

A személyes adatok szolgáltatása az Ön számára nem kötelező, azonban az Ön és Mi közötti szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlen, a szerződés megkötésének előfeltétele, ezért az adatszolgáltatás megtagadása esetén szerződéses kapcsolat nem jön létre Ön és Mi közöttünk, illetve a már létrejött szerződést nem tudjuk teljesíteni.

A szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos adatkezelés

 1. A Platform használatának lehetővé tétele a Szolgáltatók számára

Ha Ön Szolgáltató, akkor a személyes adatait elsősorban azért kezeljük, hogy felhasználói profilt hozzunk létre az Ön számára a Platformon, lehetővé téve ezáltal a szolgáltatásait igénylő ügyfelekkel való kapcsolattartást, az ügyfelekkel való kommunikációt, továbbá, hogy lehetővé tegyük a megvásárolt (önkéntes) tagság használatát, valamint, hogy a nyújtott szolgáltatások esetén segítsük ügyfeleit a biztosítási igények rendezésében. A jelen bekezdésben meghatározott célokból a Platformon lévő felhasználói fiókjával kapcsolatos e-mail üzeneteket is küldhetünk Önnek (jelszóváltoztatások, műszaki változtatások, a feltételek frissítései stb.).

Az előző bekezdésben meghatározott célokból kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, Kapcsolattartási adatait, Fizetési adatait, Platformprofil adatait, a Platform használatából származó adatait, Kommunikációs adatait és Platformhasználati adatait.

Az első bekezdésben meghatározott célokkal összefüggésben az Ön személyes adatait átadhatjuk a fizetést lebonyolító partnereknek és mindazon más Felhasználóknak is, akik a Platformon keresztül igénybe veszik az Ön szolgáltatásait.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése, valamint az Ön kérésére a szerződés megkötése előtt szükséges lépések megtétele, illetve - amennyiben Ön nem közvetlen szerződő fél - bármilyen megkötött szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdekünk. A Platformon történő regisztráció szerződéses kapcsolatot hoz létre Ön és Mi közöttünk, amelyből jogok és kötelezettségek keletkeznek mind az Ön, mind pedig a Mi számunkra.

Az adatok kezelésére a megkötött szerződés időtartama, valamint az ilyen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam alatt, illetve - ha nem került sor szerződéskötésre - az adatok megszerzésétől számított 3 évig kerül sor.

Személyes adatai kezelésének speciális területét képezi az Ellenőrzési adatok kezelése. Ezeket az adatokat elsősorban azért kezeljük, hogy Önt mint Szolgáltatót ellenőrizzük. Platformunk többszintű ellenőrzést kínál, és az Ellenőrzési adatok kezelése a kiválasztott szintnek megfelelően történik. Az Ellenőrzési adatok vizsgálata történhet az adatok egyszerű megtekintésével, valamint az adatokról készített kivonat (egészségügyi adatok kivonata), vagy másolat (személyazonosító igazolvány, útlevél, erkölcsi bizonyítvány másolata) alapján. A szükséges esetekben kizárólag az Ön hozzájárulásával kezeljük az Ön Ellenőrzési adatait. Az adatkezelés azonban minden esetben az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez kapcsolódik.

Az Ellenőrzési adatok kezelésére szintén a megkötött szerződés időtartama (a felhasználói fiók megléte) és az ilyen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam alatt, illetve - ha nem került sor szerződéskötésre - az adatok megszerzésétől számított 3 évig kerül sor.

 1. A Platform használatának lehetővé tétele a Megrendelők számára

Amennyiben Ön Megrendelő, akkor a személyes adatait a Platformon profilfiók létrehozása, az adatai Ön által kért Szolgáltatókhoz történő továbbítása, az Ön és a Szolgáltatók közötti kommunikáció biztosítása, a tagság hozzáférhetővé tétele (amennyiben Ön fizet érte), valamint a biztosítási igények rendezése céljából kezeljük. A jelen bekezdésben meghatározott célokból a Platformon lévő felhasználói fiókjával kapcsolatos e-mail üzeneteket is küldhetünk Önnek (jelszóváltoztatások, műszaki változtatások, a feltételek frissítései stb.).

Az előző bekezdésben meghatározott célokból kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, Kapcsolattartási adatait, Fizetési adatait, Platformprofil adatait, a Platform használatából származó adatait, Kommunikációs adatait és Platformhasználati adatait.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése, valamint kérésére a szerződés megkötése előtt szükséges lépések megtétele. A Platformon történő regisztráció szerződéses kapcsolatot hoz létre Ön és Mi közöttünk, amelyből jogok és kötelezettségek keletkeznek mind az Ön, mind pedig a Mi számunkra.

Az adatok kezelésére a megkötött szerződés időtartama (a felhasználói fiók megléte) és az ilyen szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez szükséges időtartam alatt, illetve - ha nem került sor szerződéskötésre - az adatok megszerzésétől számított 3 évig kerül sor.

 1. Vélemények és értékelések

Platformunk lehetőséget biztosít a Megrendelők számára, hogy az egyes Szolgáltatókra vonatkozó értékeléseiket közzétehessék, nagyobb átláthatóságot és tájékoztatást biztosítva ezáltal minden Felhasználó számára. Az érintett Szolgáltatónak lehetősége van reagálni az értékelésekre, és azokat saját megjegyzéseivel kiegészítheti.

Ha Ön Szolgáltató, Megrendelő vagy Gondozott, akkor a véleményekkel és értékelésekkel kapcsolatos személyes adatait, az alábbiak szerint kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja a Platform tájékoztató jellegének és átláthatóságának biztosításán, valamint a Platformon keresztül kínált szolgáltatások minőségének javításán alapuló jogos érdekünk.

A személyes adatokat addig kezeljük, amíg a Platformon létezik a Szolgáltató felhasználói fiókja, vagy amíg az értékelő személy az értékelését meg kívánja őrizni.

 1. A Platform és a kínált szolgáltatások népszerűsítése

A Platform működéséhez fontos a kínált szolgáltatások, azaz mind a Mi (Platformmal kapcsolatos) szolgáltatásaink, mind a Szolgáltatók szolgáltatásainak népszerűsítése.

Ha Ön Szolgáltató vagy Megrendelő, az alábbi személyes adatait a Platform és más kínált szolgáltatások népszerűsítése céljából is kezeljük.

E célkitűzés keretein belül üzleti tájékoztatókat küldhetünk Önnek, pl. konkrét szolgáltatásainkról szóló ajánlatot, márkánkat népszerűsítő közleményt, értékelési kérést, művelet végrehajtására vonatkozó felszólítást stb. Üzleti tájékoztatóink két alapvető kategóriába sorolhatók:

 1. A Platformmal kapcsolatos marketing tájékoztatók. Ezek a közlések arra kérik, hogy a Platformon végezze el azt a konkrét műveletet, amelyre felkérjük Önt. Ilyen például a felhasználói profil kitöltése, egy üzenetre való válaszadás, foglalás létrehozása, árajánlat kitöltése stb.
 2. Hírlevelek. Ha feliratkozik hírlevelünkre, felvesszük Önt hírlevelünk címzettjeinek listájára.

A második bekezdésben meghatározott célból kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, Kapcsolattartási adatait, Platformprofil adatait (különösen fényképeket), a Platform használatából származó adatokat és a Platformhasználati adatokat.

Az adatkezelés jogalapja a Platform gazdasági működésének biztosításához, szolgáltatásaink és a Platform népszerűsítéséhez fűződő jogos érdekünk. Abban az esetben, ha ez az Ön reklámozását jelenti marketinganyagokban vagy más platformokon, akkor ehhez az Ön hozzájárulását fogjuk kérni. Az adatokat a Platformon található felhasználói fiókja létezésének teljes időtartama alatt, illetve addig kezeljük, amíg le nem iratkozik hírleveleinkről.

 1. Jogok és jogosultságok védelme a Platform használata, valamint a Platformon keresztül nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele során

A Platform használata során a Felhasználók önálló jogviszonyt létesítenek egymással. A Platformon keresztül is teljesítjük kötelezettségeinket és védjük jogainkat. Bár igyekszünk elkerülni az ilyen helyzeteket, a Platform használata során Ön különböző igényeket, kéréseket stb. támaszthat.

Ha Ön Szolgáltató, Megrendelő vagy Gondozott, személyes adatait jogaink védelme, az Ön vagy harmadik fél által benyújtott követelések rendezése stb. érdekében kezeljük.

Az előző bekezdésben meghatározott célból kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, Kapcsolattartási adatait, Fizetési adatait, Ellenőrzési adatait, Platformprofil adatait, a Platform használatából származó adatait, a Véleményekhez és értékelésekhez kapcsolódó információit, Kommunikációs adatait és Platformhasználati adatait.

Az adatkezelés jogalapja a belső nyilvántartások és statisztikák vezetéséhez, valamint jogaink és követeléseink védelméhez fűződő jogos érdekünk. A személyes adatokat addig kezeljük, amíg az adatkezelés alapjául szolgáló kötelemből (szerződés) fakadó jogok és kötelezettségek jogszabályi elévülési ideje le nem telik, illetve - ha nem került sor szerződéskötésre - az adatok megszerzésétől számított 5 évig.

 1. Jogi kötelezettségek teljesítése

Ha Ön Szolgáltató, Megrendelő vagy Gondozott, személyes adatait a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében is kezelhetjük, különösen a számvitel és az adózás területén.  Ezen túlmenően a személyes adatai állami hatóságok részére történő továbbításának kötelezettségét jogszabály külön is megállapíthatja.

Az előző bekezdésben meghatározott célokból kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, Kapcsolattartási adatait, Fizetési adatait, Ellenőrzési adatait, Platformprofil adatait, a Véleményekhez és értékelésekhez kapcsolódó információit, Kommunikációs adatait és Platformhasználati adatait.

A fenti személyes adatokon kívül kezeljük az Ön Személyazonosító adatait, bevételi adatait, valamint az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelv által előírt egyéb információkat is (az irányelv 8ca. cikke). Jelen tájékoztatással az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU irányelv módosításáról szóló, 2021. március 22-i (EU) 2021/514 tanácsi irányelv (25. cikk) és a kapcsolódó végrehajtási jogszabályok által meghatározott kötelezettségeinknek teszünk eleget. Az Ön személyes adatait (jogszabály által előírt) 10 évig kezeljük. Ezen személyes adatokat az illetékes adóhatóságnak is továbbíthatjuk, mivel erre jogszabály kötelez bennünket.

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségeink teljesítése. Az adatok kezelésére jogszabályban meghatározott ideig kerül sor.

 1. A szolgáltatásnyújtáshoz szükséges másodlagos adatkezelés

Ha Ön Gondozott, akkor a Platform biztosítása során a személyes adatait a Szolgáltató és a Megrendelő közötti kommunikáció lehetővé tétele, valamint egyes referenciák Platformon történő feltüntetése érdekében kezeljük.

Az előző bekezdésben meghatározott célból kezeljük a Személyazonosító adatait, a Kapcsolattartási adatait, illetve esetenként minden olyan egyéb adatot, amelyet a Platform Felhasználói megosztanak más személyekkel.

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Platform keretén belüli más személyek közötti kommunikáció és referenciák közvetítéséhez fűződő jogos érdekünk. A személyes adatait az adatokat a Platformon megosztó személy felhasználói fiókjának fennállása alatt, illetve a jogaink és követeléseink védelméhez szükséges ideig kezeljük.

A Platform használatával kapcsolatos adatkezelés

 1. A Platform üzemeltetése és biztonsága (szükségesség)

Ha Ön Látogató, személyes adatait a Platform működése és biztonsága - azaz a Platformon történő információmegjelenítés, a Platform belső működése, a Platform böngészése és újbóli látogatása során az Ön felhasználóként való beazonosítása, a Platformon történő kettős regisztráció ellenőrzése és az Ön biztonságának garantálása - érdekében kezeljük.

Az előző bekezdésben meghatározott célokból kezeljük az Ön Platformhasználati adatait és a Cookie fájl adatait.

Az adatkezelés jogalapja a Platform megfelelő működéséhez és biztonságos üzemeltetéséhez fűződő jogos érdekünk. Az adatokat általában a Platform használatának lejártáig, de legfeljebb a megszerzésüktől számított 5 évig kezeljük.

 1. A Platform használatának statisztikai mérése (statisztika)

Ha Ön Látogató, személyes adatait azért kezeljük, hogy statisztikai adatokat szerezzünk arról, hogyan használja és böngészi a Platformot, és a Platform mely részeit látogatja leggyakrabban.

E célból a Platformhasználati adatokat jogos érdekünkből kezeljük, hogy naprakész információkat nyújtsunk Önnek a Platform funkcióiról. A jelen bekezdés szerinti személyes adatok kezelése a Platformon tett látogatását követő legfeljebb 1 évig tart.

A hozzájárulásával a Cookie fájl adatokat is kezelhetjük az első bekezdésben meghatározott célból, hogy megkönnyítsük a Platform használatára vonatkozó statisztikai adatok gyűjtését, amely esetben az Ön személyes adatai harmadik félnek is továbbításra kerülhetnek. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása. Személyes adatai kezelésére hozzájárulása visszavonásáig, ám legkésőbb a Platformon tett látogatását követő 1 éven belül kerül sor.

 1. Platformforgalom-elemzés (analitika)

Ha Ön Látogató, személyes adatait azért kezeljük, hogy megértsük, hogy miként használják a Látogatók a Platformunkat. E cél érdekében figyelemmel kísérhetjük a Platform forgalmát, optimalizálhatjuk azt, és általában gördülékenyebbé és felhasználóbarátabbá tehetjük a Platformon tett látogatásokat.

Az előző bekezdésben meghatározott célból az Ön Platformhasználati adatait jogos érdekünkből kezeljük annak érdekében, hogy a Platform további fejlesztése érdekében információkat szerezzünk a Platform használatáról. Személyes adatai kezelésére a Platformon tett látogatását követően legfeljebb 1 évig kerülhet sor.

Az Ön hozzájárulásával a Cookie fájl adatokat is kezelhetjük az első bekezdésben meghatározott célból, hogy megkönnyítsük a Platformon tett látogatásainak részletesebb elemzését (analitikai cookie fájlok), amely esetben az Ön személyes adatai harmadik félnek is továbbításra kerülhetnek. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása. Személyes adatai kezelésére hozzájárulása visszavonásáig, ám legkésőbb a Platformon tett látogatását követő 1 éven belül kerül sor.

 1. Webes támogatás és promóció (marketing)

Ha Ön Látogató, személyes adatait azért kezeljük, hogy információt szerezzünk az Ön személyes preferenciáiról, valamint hogy releváns hirdetéseket jelenítsünk meg. E cél részeként termékeket és szolgáltatásokat népszerűsíthetünk és kínálhatunk, valamint az Ön érdeklődésére potenciálisan igényt tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos marketingközleményeket mutathatunk be Önnek, és online népszerűsíthetjük márkánkat.

Az előző bekezdésben meghatározott célból az Ön Platformhasználati adatait a termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítéséhez és értékesítéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük. A személyes adatok kezelése a Platformon tett látogatását követő legfeljebb 1 évig tart.

Az Ön beleegyezésével a Cookie fájl adatokat is kezelhetjük az első bekezdésben meghatározott célból, ami megkönnyíti számunkra az Ön jobb megismerését, valamint hogy jobban célzott hirdetéseket tudjunk megjeleníteni (marketing cookie fájlok), amelyek során az Ön személyes adatai harmadik félnek is továbbításra kerülhetnek. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés jogalapja tehát az Ön hozzájárulása. Személyes adatai kezelésére hozzájárulása visszavonásáig, ám legkésőbb a Platformon tett látogatását követő 1 éven belül kerül sor.

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÓK

A Platform üzemeltetése és védelme biztosításának összetettsége miatt harmadik feleket veszünk igénybe, akik segítséget nyújtanak szolgáltatásaink nyújtásához. Ezzel összefüggésben tájékoztatjuk, hogy adatkezelőként adattovábbítási tevékenységet végezhetünk különösen adatfeldolgozók, illetve hatóságok részére.

Hatósághoz történő adattovábbítás keretében jogosultak és kötelesek vagyunk minden szabályszerűen tárolt adatot továbbítani az illetékes hatóságok részére. Ilyen adattovábbítás alapját jogszabály, illetve jogerős hatósági határozat képezheti, valamint az ebből származó következmények miatt felelősség nem terhel minket.

Az adattovábbítással érintett személyes adatok címzettjei leggyakrabban adatfeldolgozókként járnak el, és a fentiekben meghatározott adatkezelési céljaink keretén belül a személyes adatok részünkre történő feldolgozását végzik. Adatfeldolgozónak minősül:

Az Ön személyes adatait mások, például közösségi vagy hirdetési hálózatok részére is továbbíthatjuk, ha Ön hozzájárult az ilyen adattovábbításhoz.

Az Ön személyes adatai más adatkezelőkkel is megoszthatók, akik maguk határozzák meg az adatkezelés céljait és módját, és Mi csak bizonyos információkat osztunk meg velük szolgáltatásaink nyújtása céljából. Ezen kategóriába az alábbiak tartoznak:

Ezen túlmenően - amennyiben a vonatkozó jogszabályok erre köteleznek bennünket  - személyes adatait jogi kötelezettségek teljesítése céljából bizonyos harmadik felekkel (különösen közigazgatási, rendőrségi és igazságügyi hatóságokkal) is megoszthatjuk. Hasonlóképpen, előfordulhat, hogy az adatait meg kell osztanunk olyan személyekkel is, akik azt állítják, hogy az Ön magatartása miatt kárt szenvedtek.  

Amennyiben a személyes adatait harmadik (EGT-n kívüli) országokban található adatkezelők és adatfeldolgozók részére továbbítjuk, ezt csak akkor tesszük, ha az Európai Bizottság határozata alapján az adott EGT-n kívüli ország megfelelő szintű adatvédelmet biztosít, beleértve azt is, ha az adattovábbítással érintett adatkezelők vagy adatfeldolgozók további adatvédelmi intézkedéseket, például kötelező erejű vállalati szabályokat (BCR) vagy általános szerződési feltételeket (SCC) fogadtak el.

 1. AZ ÖN ADATKEZELÉSI JOGAI ÉS AZOK GYAKORLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

Ahogy nekünk is vannak jogaink és kötelezettségeink, úgy Önnek is vannak bizonyos jogai a személyes adatainak kezelésével összefüggésben, amely jogosultságok az alábbi bekezdésekben kerülnek ismertetésre. Ön jogosult (i) hozzáférést kérni személyes adataihoz; (ii) visszavonni hozzájárulását az adatkezeléshez; (iii) személyes adatai helyesbítését kérni; (iv) személyes adatai törlését kérni; (v) személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (vi) személyes adatai hordozhatóságát kérni; (vii) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, illetve (viii) panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Kérésére tájékoztatjuk személyes adatainak kezeléséről és az adatkezelés körülményeiről. Felhívjuk figyelmét, hogy tájékoztatás iránti kérését, valamint egyéb jogai gyakorlását – ha azt jogszabály nem zárja ki – a privacy@bebicsosz.hu e-mail küldött nyilatkozattal teheti meg.

Az előző bekezdés szerinti nyilatkozatát haladéktalanul, de legfeljebb a beérkezéstől számított 1 hónapon belül feldolgozzuk. Kivételes esetekben, különösen a nyilatkozatban foglaltak összetettsége okán, jogosultak vagyunk ezt az időszakot további két hónappal meghosszabbítani. Természetesen minden esetben tájékoztatjuk Önt a meghosszabbításról és annak okáról.

Ön jogosult továbbá az alábbiakban leírtak szerint panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.

 1. Hozzáférési jog

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.

Amennyiben kezeljük az Ön személyes adatait, Ön jogosult arra is, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, valamint az adatkezelés céljára és terjedelmére, az érintett személyes adatok kategóriáira, az adatok címzettjeire, az adatkezelés időtartamára vonatkozó információkhoz, továbbá az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz, a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez és a személyes adatok forrásaira vonatkozó információkhoz.

Ön másolatot is kérhet az általunk kezelt személyes adatokról. Az első másolati példányt ingyenesen biztosítjuk, a további példányok díjkötelesek lehetnek. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 1. A hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, és nem vezet a már anonimizált személyes adatok kezelésének megszüntetéséhez sem.

 1. A helyesbítéshez való jog

Ön jogosult kérni tőlünk az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését. Az adatkezelés céljának függvényében Ön jogosult továbbá a hiányos személyes adatai utólagos nyilatkozat segítségével történő kiegészítésére is.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult személyes adatai törlését kérni olyan esetekben, amikor az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Ön azonban nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, ha az adatkezelés jogi kötelezettségeink teljesítéséhez vagy a közérdekből ránk bízott feladatokhoz, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult személyes adatai kezelésének korlátozását kérni olyan esetekben, ha az alábbiak valamelyik teljesül:

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon mindazon személyes adatairól, amelyeket az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése céljából automatizált módon kezelünk. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, ezeket az adatokat általánosan használt és géppel olvasható formátumban továbbítjuk Önnek vagy az Ön által kijelölt adatkezelőnek. Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.  

 1. A tiltakozáshoz való jog

Önnek joga van tiltakozni mindazon személyes adatai kezelése ellen, amelyeket jogos érdekünk alapján kezelünk. Ebben az esetben adatainak kezelését leállítjuk, ha nincs más kényszerítő erejű jogos ok az adatok kezelésére, vagy ha az adatkezelés nem szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve ha Ön tiltakozik a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés ellen.

 1. A FELÜGYELETI HATÓSÁGNÁL TÖRTÉNŐ PANASZTÉTELHEZ VALÓ JOG

Amellett, hogy a társaságunknál gyakorolhatja jogait, panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti hatóságnál is, amely a Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7. címen székhellyel rendelkező Adatvédelmi Hivatal.

 1. JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Jogunkban áll időről időre megváltoztatni a jelen Tájékoztatót, ezért kérjük, rendszeresen ellenőrizze annak tartalmát. A Tájékoztató valamennyi módosítását közzétesszük a weboldalunkon.